א.שבת
נוטריון
משכית 22
הרצליה ישראל
972 9 9543895

This hCard created with the hCard creator.

נוטריון לאנגלית | אורן שבת נוטריון באנגלית
מאזני צדקש ב ת  א ו ר ן, ע ו ר ך - ד י ן   ו נ ו ט ר י ו ן

מ ש ר ד   ע ו ר כ י - ד י ן   ו נ ו ט ר י ו ן

 
 

H E B R E W  |  E N G L I S H  |  E S P A Ñ O L  |  I T A L I A N O  |  


להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 דף הבית >> שירותי נוטריון >> נוטריון לאנגלית
 
 

נוטריון לאנגלית

תרגום משפטי ושירותי נוטריון בשפות:
אנגלית, ספרדית, איטלקית ועברית

סניף הרצליה פיתוח: רח' משכית 22 הרצליה פיתוח
טל' 09-9543895 
פקס' 09-9545033

דוא"ל: office@shabat-law.co.il

סניף נוטריון נתניה:
רח' תהילה 38 נתניה,
טל' 09-8335767
פקס' 09-9545033

דוא"ל: office@shabat-law.co.il

 
משרדו של עו"ד א.שבת מספק את כל שירותי הנוטריון בשפה האנגלית - שפה שעו"ד שבת שולט בה כשפת אם ומשתמש באנגלית מדי יום, במסגרת עבודתו כעורך-דין. עו"ד שבת התגורר מספר שנים בלונדון וסיים לימודי תואר ראשון במשפטים באונ' UEL. במסגרת עיסוקו כעורך דין, מייצג עו"ד שבת לקוחות מאנגליה ומארצות הברית; חלק ניכר מעבודתו המקצועית מתבצע באנגלית. במסגרת עבודתו זו, מנסח עו"ד שבת הסכמים ועורך חוות דעת, כמו גם מסמכים משפטיים נוספים באנגלית. לעו"ד שבת  ותק ונסיון ממושך באימות תרגום מסמכים מעברית לאנגלית ומאנגלית לעברית. עו"ד שבת שולט אף בשפות ספרדית, איטלקית  ועברית ולפי הצורך מאמת תרגומים בשילוב שפות אלה. עו"ד שבת מאמת תרגומים של מסמכים משפטיים וכן מסמכים רפואיים ומסמכים חשובים ורגישים אחרים, המצריכים שליטה גבוהה בשפה האנגלית.

נוטריון דובר אנגלית

אם נחוצים לך שירותי נוטריון מקצועיים באנגלית, רצוי שתפנה לנוטריון אשר שולט בעברית ובאנגלית. שליטת הנוטריון בשפות הינה הכרחית למתן שירותים מדויקים ואיכותיים, אשר ישיגו את מטרתם. כמובן, נוטריון אשר שולט בשפות הינו מסוגל לוודא שהתרגום הוא נכון. זו גם זו, ככל שנפלו שגיאות בתרגום הוא מסוגל לתקנן. שליטה בשפות מאפשרת לנוטריון לשים לב לדקויות השפה ולהביאן לידי ביטוי במסר שהמסמך המתורגם נדרש להעביר. עמידה על דקויות בתרגום הינה חשובה כמעט בכל מסמך, אך היא כמעט תנאי בלעדין אין במסמכים בעלי נפקות משפטית מהותית, כגון מסמכים המוגשים למוסדות ציבוריים, כגון רשויות הגירה, לבתי משפט ולמוסדות אקדמיים.

עו"ד שבת שולט בשפה האנגלית כשפת אם, זאת בנוסף לשפות נוספות. האישורים הנוטריונים הניתנים על ידו עוברים הליך מוקפד של בדיקת רמת התרגום והבטחת, כי האישור הנוטריוני באנגלית יהיה עשוי בצורה מקצועית ומדויקת.

מסמכים לאישור נוטריון באנגלית

ברשימה שלהלן מספר דוגמאות לאישורי נוטריון באנגלית שתוכל לקבל במשרדנו: 

 אישור ותרגום נוטריון לאנגלית לתעודות לידה ♦ אישור ותרגום נוטריון לאנגלית לתעודת יושר ♦ אישור ותרגום נוטריון לאנגלית לתמצית רישום של מרשם האוכלוסין ♦ אישור ותרגום נוטריון תעודת נישואין לאנגלית ♦  תרגום לאנגלית לתעודת פטירה ואישור נוטריון ♦ אישור ותרגום נוטריון לאנגלית של תעודת בגרות או השכלה גבוהה ♦ תרגום לאנגלית של תעודות ומסמכים של תאגידים, לרבות אישורי רשם החברות החלטות דירקטוריון ודו"חות פיננסים, ואישור נוטריון ♦ אישור ותרגום נוטריון באנגלית ליפויי כח, צווי  ירושה, ופסקי דין ♦ אישור ותרגום נוטריון אנגלית לחוזים והסכמים ♦ אישור ותרגום נוטריון אנגלית להליכי קבלת אזרחות זרה ♦ תרגום נוטריון לחשבונות חשמל, טלפון ואישורי תשלומים שונים, הנחוצים לצורך פתיחת חשבונות בנק בחו"ל  Utility bills ♦ תרגום לאנגלית ואישור נוטריון של רשיון החזקה/שימוש בקנאביס רפואי.

הרשימה שלעיל אינה ממצה. אם המסמך הדרוש לך אינו מופיע ברשימה, קרוב לוודאי, כי נוכל לספק לך שירותי נוטריון באנגלית, גם לגבי אותו מסמך שנחוץ לך אך אינו נזכר ברשימת הדוגמאות. ניתן לכל את כל שירותי התרגום והנוטריון בשילוב השפות: אנגלית, ספרדית, איטלקית עברית.

כיצד אפשר לקבל שירותי נוטריון באנגלית ?

על מנת לקבל את שירות הנוטריון באנגלית  תוכל להתקשר עימנו ונציגנו יתן לך את כל הפרטים הנחוצים. בדרך כלל תתבקש לשלוח אלינו את המסמך שלגביו מתבקש השירות, על שנבצע בדיקה והערכה לגבי השירות המדויק שהנך זקוק לו. חשוב להדגיש, כי אין זה רצוי לעכב את הפניה לקבלת שירות זאת עקב ביקוש גבוה לשירותי נוטריון הנוצר בזמנים שונים במהלך השנה. לדוגמא, בחודשי הקיץ נוצר ביקוש גבוה לשירותי נוטריון באנגלית, בין השאר, כתוצה  עקב הנוסעים הרבים מישראל לחו"ל, אשר מבקשים לקחת עימם מסמכים לחו"ל מסמכים מתורגמים על ידי הנוטריון (למשל, סטודנטים הנוסעים לחו"ל לקראת תחילת שנת הלימודים). ביקוש גבוה לשירותי נוטריון באנגלית מתעורר גם לקראת סיומה של השנה האזרחית. בתקופה זו חברות רבות מנסות להשלים את ביצוע תכנית העבודה שנקבעה להן לאותה שנה. במסגרת זו הן פונות לקבל שירותים נוטריונים רבים באנגלית. לכן, ועל מנת שנוכל להעניק לך שירות נוטריוני במועד המדויק שנחוץ לך, רצוי לפנות אלינו מבעוד מועד.

השפה האנגלית

השפה האנגלית היא השפה הרווחת ביותר בעולם ואולי אף החשובה ביותר מעצם היותר שפה מקובלת גם במדינות רבות, שבהן האנגלית היא איננה השפה הרשמית. האנגלית היא שפה הנלמדת בבתי ספר במרבית מדינות העולם ומשמשת שפה שנייה במדינות רבות. לפי הערכות, ישנם בעולם כ 1.8 מיליארד דוברי אנגלית ברמות שונות של ידיעת השפה, מתוכם, כ – 400 מליון שהינם דוברי אנגלית כשפת אם. בניגוד לשפות אחרות, שבהן ניתן למצוא דיאלקטים השונים זה מזה, הרי שהדיאלקטים של השפה האנגלית קרובים מאוד זה לזה וכמעט ואינם מעוררים פערי הבנה בין דוברי אנגלית בעלי דיאלקטים שונים או ממקומות גיאוגרפיים שונים בעולם. נוטריון הרצליה.

שירותים נוספים

שירותי נוטריון באיטלקית
שירותי נוטריון באנגלית
שירותי נוטריון בפורטוגזית
שירותי נוטריון כלליים בעברית
 
דוגמא לאישור נוטריוני בשפה האנגלית
אם תהית כיצד נראה אישור נוטריוני באנגלית לאחר שנערך אושר ונחתם על ידי הנוטריון הרי שסדרת התמונות שלהלן מציגות כיצד נראה אישור נוטריוני באנגלית לאחר סיום הכנתו. בתמונות דוגמא לתרגום ואימות תרגום נוטריוני מעברית לאנגלית של תעודת יושר מטעם משטרת ישראל. כמו כן, מצורפת תמונה של אישור אפוסטיל לפי אמנת האג, אשר ניתן על ידי בית משפט השלום בתל אביב.
 
אישור נוטריון באנגלית עם הסרט האדום
 
אישור נוטריון אנגלית

תעודת יושר לפני תרגום הנוטריון
 

 
תעודת יושר לאחר תרגום הנוטריון לאנגלית
 
תרגום נוטריון לאנגלית של תעודת יושר
 
אפוסטיל בית משפט השלום בתל אביב
לאישור הנוטריון באנגלית
 

 

אמצעי תשלום

משרדנו מכבד כרטיסי אשראי:
ויזה ומאסטרכרד.
 
צור קשר

צור עימנו קשר באמצעות אחד מסניפנו:

סניף הרצליה פיתוח: רח' משכית 22 הרצליה פיתוח
טל' 09-9543895 
פקס' 09-9545033

דוא"ל: office@shabat-law.co.il

סניף נתניה: רח' תהילה 38 נתניה,
טל' 09-8335767
פקס' 09-9545033

דוא"ל: office@shabat-law.co.il

לייבסיטי - בניית אתרים