א.שבת
נוטריון
משכית 22
הרצליה ישראל
972 9 9543895

This hCard created with the hCard creator.

OrenShabat on Google+!נוטריון ספרדית
מאזני צדקש ב ת  א ו ר ן, ע ו ר ך - ד י ן   ו נ ו ט ר י ו ן

מ ש ר ד   ע ו ר כ י - ד י ן   ו נ ו ט ר י ו ן

 
 

H E B R E W  |  E N G L I S H  |  E S P A Ñ O L  |  I T A L I A N O  |  


להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
  

אזרחות ספרדית ודרכון ספרדי

התיקון לסעיף 23 לקודקס האזרחי הספרדי – תנאים מקלים לקבלת אזרחות ספרדית

תיקון בסעיף 23 לקודקס האזרחי הספרדי פותח פתח ליהודים, צאצאי מגורשי ספרד משנת 1492 בצו הגירוש של המלך פרננדו מארגון והמלכה איזבלה הראשונה מקסטיליה, לקבל אזרחות ספרדית. קבלת אזרחות ספרדית פירושה קבלת דרכון ספרדי, המקנה יתרונות שונים למחזיק בו, כגון מגורים ולימודים במדינות החברות באיחוד האירופי. את התיקון לחוק יזמו שר המשפטים הספרדי, אלברטו רואיז- גיארדון ושר החוץ חוסה מנואל גרסיה-מרגליו, זאת בין השאר כמהלך של פיוס כלפי העם היהודי, צאצאי יהודי ספרד, שחלקם גורש וחלקם האחר נרדף על ידי האינקוויזיציה. למעשה, כבר משנת 1924 יכולים צאצאי היהודים מגורשי ספרד לקבל אזרחות ספרדית מכוח צו מלכותי, זאת בתנאים מסוימים. אולם הקושי הרב שנתקלו בו מבקשי האזרחות נבע מדרישת החוק לותר על האזרחות הישראלית כתנאי לקבלת האזרחות הספרדית, וכמו כן נבע הקושי מסמכותה הרחבה של ממשלת ספרד לסרב לבקשת אזרחות, אשר טמנה פוטנציאל לשרירות לב. לפיכך, רק אלפים בודדים זכו באזרחות ספרדית על פי החוק הישן. התיקון לסעיף 23 לקודקס האזרחי מקל מאוד את התנאים לקבלת אזרחות ספרדית ובעיקר מסיר את דרישת הוויתור על האזרחות הישראלית, כתנאי לקבלת אזרחות ספרדית. על פי חלק מההערכות, כשלושה וחצי מיליון יהודים צפויים להיות זכאים לאזרחות ספרדית על פי החוק החדש, כאשר כשבעים אחוזים מתוכם מתגוררים בישראל והיתר בתפוצות. מי שיקבל אזרחות ספרדית, יוכל לקבל גם דרכון ספרדי, כמובן.

התנאים לקבלת אזרחות ספרדית

התנאים לקבלת אזרחות ודרכון ספרדי הינם, אמנם, מקלים, אך מאחורי היוזמה לתקן את החוק אין כוונה "לפתוח את הסכר" ולאפשר לכל אדם לקבל אזרחות ספרדית. התיקון לחוק קובע הגבלות ותנאים שעל מבקש האזרחות לעמוד בהם, וביסודם הוכחת קשר הדוק לספרד. הוכחה כזו עשויה להתגבש בדרכים שונות, לרבות שליטה בלאדינו, הצגת מסמכים המוכחים את היות המבקש צאצא של מגורשי ספרד (לדוגמא, כתובה של הסבא או הסבתא, המציינת זאת), שמות משפחה הנמצאים ברשימת שמות המשפחה של מגורשי ספרד, מנהגים ועוד. כמו כן, מגיש הבקשה יהיה מחויב לתמוך אותה במסמכים המוכיחים את זהותו והיעדר רקע פלילי. אחד המסמכים שתדרושנה הרשויות הספרדיות, כתנאי לאזרחות וכן דרכון ספרדי, הוא אישור המוכיח היעדר הרשעות פליליות למבקש האזרחות הספרדית.  

פרק הזמן להגשת בקשה לאזרחות ספרדית – שנתיים ממועד קבלת החוק החדש בקונגרס הספרדי

למן הרגע שבו יכנס החוק החדש לתוקף יפתח "חלון זמן" של שנתיים, שבמהלכן יוכלו צאצאי מגורשי ספרד להגיש בקשות לאזרחות. בחוק קיימת אפשרות להארכת החוק למשך שנה נוספת, אך אין כל וודאות שיתקבל אישור להארכתו מעבר לשנתיים הראשונות, הגם שחילופי ממשל, אשר צפויים להתרחש בספרד בעוד כשנתיים אינם מבטיחים את רציפות המדיניות הנוכחית ביחס להענקת אזרחות ספרדית לצאצאי המגורשים היהודים מספרד. לאור פרק הזמן הקצר יחסית העומד לרשות הזכאים לאזרחות ספרדית, כדאי לשקול היערכות מוקדמת, על ידי איתור המסמכים, הכנתם וגיבוש בקשה מסודרת ומושכלת לאזרחות, אשר תתקבל באהדה על ידי הרשויות הספרדיות המוסמכות, מבלי שתתקלנה בחומות מיותרות של בירוקרטיה.

יצירת קשר לקבלת מידע על ההליכים לקבלת אזרחות ספרדית וכן דרכון ספרדי

ניתן לפנות למשרדו של אורן שבת, עורך דין ונוטריון על מנת לקבל פרטים נוספים לגבי ההליכים לקבלת אזרחות ספרדית.
לפרטים מעודכנים על החוק להענקת אזרחות ספרדית לצאצאי מגורשי ספרד, לחצו כאן.

פרטים נוספים בטלפון: 09-9543895
או בדוא"ל: office@shabat-law.co.il
כתובתנו: ברח' משכית 22
בית לומיר, הרצליה פיתוח.
 
לייבסיטי - בניית אתרים