א.שבת
נוטריון
משכית 22
הרצליה ישראל
972 9 9543895

This hCard created with the hCard creator.

א.שבת עו"ד נוטריון הרצליה - ספר בירושה
מאזני צדקש ב ת  א ו ר ן, ע ו ר ך - ד י ן   ו נ ו ט ר י ו ן

מ ש ר ד   ע ו ר כ י - ד י ן   ו נ ו ט ר י ו ן

 
 

H E B R E W  |  E N G L I S H  |  E S P A Ñ O L  |  I T A L I A N O  |  


להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 דף הבית >> ספר בירושה
 

ירושה - עסקאות בירושה עתידה וצוואות הדדיות (2006) ספר בירושה - צוואות הדדיות
המחברים:  עו"ד אילנית שבת (חלפון) ועו"ד א.שבת
הוצאה לאור:חב' פרלשטיין גינוסר בע"מ
ספרם של עורכי הדין שבת  הינו ספר יחודי בתחום דיני הירושה. שני הנושאים המרכזיים בהם מתמקד הספר - עסקאות בירושה וצוואות הדדיות - הינם נושאים העומדים במרכז השיח המשפטי, זאת בפרט לנוכח המקום שתופס כיום התכנון הפיננסי בחיי המשפחה ולאור תיקון מס' 12 לחוק הירושה. נושא העסקאות בירושה עתידה מקיף רשימה ארוכה של סוגיות, אשר קשורות בזכותו של אדם לעשות הסכמים בירושה או לעשות דיספוזיציה ברכושו לאחר פטירתו, שלא באמצעות צוואה. עקב הכתיבה המועטה, יחסית, בסוגיית העסקאות בירושה עתידה, אין מודעות רבה לגבי הפוטנציאל העצום, אשר טמון בסעיף 8 לחוק הירושה בבטלותן של פעולות הנופלות בגדרו של סעיף זה. בהקשר זה, מספק הספר כלי רב עוצמה, לצורך זיהוין של אותן פעולות בטלות ובהבנת הוראותיו של סעיף 8 לחוק הירושה. קיימות מספר דרכים לעקוף את האיסור בעשיית עסקאות בירושה עתידה, דרכים אלו, מוצגות בספר באופן מפורט ויסודי, כך שבפני הקורא מוצגת תמונה כוללת, המאפשרת תרגום התוכן המשפטי ליישום ממשי בתחום הפרקטי. ארבעה עשורים לאחר חקיקת חוק הירושה, התשכ"ה-1965, זכה נושא הצוואות ההדדיות להתייחסות המחוקק במסגרת תיקון מס' 12 לחוק הירושה, אשר קובע הסדרים לעריכה וביטול של צוואות הדדיות. עובר לתיקון מס' 12, אשר מעגן את סעיף 8א' החדש בחוק הירושה, התפתחו הצוואות ההדדיות כיציר הפרקטיקה של מצווים ועורכי-דין, פרקטיקה שקיבלה לגיטימציה בפסיקת בית-המשפט, אם כי באופן מוגבל. עריכת צוואות הדדיות, עובר לתיקון מס' 12 לחוק הירושה, לא עלתה בקנה אחד עם הוראות חוק הירושה ואף עמדה בסתירה לחלק מהוראותיו. תיקון מס' 12 לחוק הירושה פותר חלק מן הבעיות שקדמו לחקיקתו, אך באותה העת מעורר הוא בעיות חריפות חדשות, כתוצאה מליקויים שונים ומהותיים שנפלו בהליך החקיקה.

עקב האמור, מתעוררות ואף צפויות התעורר בעתיד, מחלוקות רבות בנוגע לצוואות הדדיות, אשר תגענה למפתנם של בתי המשפט. הספר מנסה לגעת ולדון בליקויים השונים ובבעיות החדשות המתעוררות על רקע תיקון זה. כמו כן, מציג הספר פתרון לבעיות אלה, כפי שזה נראה נכון למחברים, על רקע המצב המשפטי הקיים בשיטת המשפט הישראלי בכלל ובדיני הירושה בפרט.

עריכה וביטול של צוואות הדדיות, לאור תיקון מס' 12 לחוק, ללא לימוד מעמיק של הליקויים שנפלו בחקיקה ושל הפרשנויות האפשריות לסעיף 8א' לחוק, עשויים, ללא ספק, לגרום לקשיים, הן בקרב מי שמחליט לערוך צוואה הדדית והן בקרב מי שמחליט לבטלה. במובן זה, ספר זה מעניק לעורך-הדין ולמשפטן מידע וידע רב אודות ההלכה הפסוקה בנושא הצוואות ההדדיות (גם טרם תיקון מס' 12), אודות הליכי החקיקה שקדמו לתיקון מס' 12 לחוק, וכן פרשנות לסעיף 8א' לחוק. בספר התייחסות ראשונית לעבודת ועדת טירקל, העוסקת בהכנת פרק הירושה בקודקס האזרחי.

הספר נרכש על ידי הנהלת בתי המשפט, על ידי משרדי עורכי-דין מובילים  וכן משרדי ממשלה שונים. הספר נרכש גם על ידי כל הספריות המשפטיות, לרבות ספריות אוניברסיטאיות בישראל ומצוטט בפסיקת בתי המשפט לענייני משפחה, בתי משפט מחוזיים ובית המשפט העליון.

הספר כולל 520 עמודים.

בין עיקרי הנושאים בספר:

עסקאות בירושה עתידה
*  הצעת חוק הירושה משנת 1958
*  פרשנות סעיף 8 לחוק הירושה
*  יישום סעיף 8(א) לחוק הירושה בסוגיות מיוחדות
*  סעיף 8(ב) לחוק הירושה: התחייבות מחמת מיתה
*  דרכים לעקיפת הוראות סעיף 8 לחוק הירושה
*  המשפט העברי
*  הצעות לשיפור המצב הקיים

החופש לצוות
*  סעיף 27 לחוק הירושה: החופש לצוות 
*  ייפוי כח בלתי חוזר להבטחת ביצועה של צוואה
*  מתן תמורה עבור נושא הצוואה במסגרת חוזית
*  היחס בין סעיף 4 לחוק המתנה תשכ"ח 1968 לבין סעיף 27 לחוק הירושה
*  תוקפה של צוואה הכוללת הוראה הנוגדת את סעיף 27(ב) לחוק הירושה
*  היחס בין חוק ייחסי ממון התשל"ג 1973 לבין סעיף 27 לחוק הירושה

צוואות הדדיות בהלכה הפסוקה
*  צוואה הדדית, צוואה משותפת וצוואה משותפת הדדית – הגדרתן
*  קליטת הצוואה ההדדית להוראות סעיפים 28 ו – 35 לחוק הירושה
*  אינטרס ההסתמכות בצוואה הדדית
*  עריכה וביטול של צוואה הדדית
*  פרשנות צוואה הדדית
*  צוואה הדדית הכוללת הסדר  של "יורש במקום יורש" ו – "יורש אחר יורש"

תיקון מס' 12 לחוק הירושה

*  הליך החקיקה שקדם לתיקון מס' 12
*  פרשנות לסעיף 8א' לחוק הירושה
*  עריכה וביטול של צוואה הדדית
*  חובת ההסתלקות וההשבה בביטול צוואה הדדית
*  תחולת תיקון מס' 12 לגבי "ידועים בציבור" ובני זוג מאותו מין
*  דין צוואה הדדית שנערכה קודם לתיקון מס' 12
*  התניה על הוראות סעיף 8א' לחוק הירושה
*  צוואות הדדיות הכוללות הסדר של "יורש במקום יורש" ו – "יורש אחר יורש"
*  היחס בין תיקון מס' 12 לבין סעיפים 35 ו – 36 לחוק הירושה
*  הצוואה ההדדית בקודקס האזרחי

משפט השוואתי - הדין הכללי

הספר בכריכה קשה 520 עמודים

לחץ כאן לקבלת עלון רכישה לספר

מחיר מחירון: 595.00 ₪
מחיר: 595.00 ₪

דמי משלוח: 15.00 ₪
זמן אספקה: מידי
תנאי אספקה: מייד לאחר התשלום


מתן ייעוץ וייצוג מקצועי
ליצירת קשר עם עו"ד א.שבת לצורך קבלת ייעוץ וייצוג מקצועי, ניתן ליצור קשר עם כל אחד מהסניפים:

סניף הרצליה פיתוח: רח' משכית 22 ("בית לומיר"), טל' 09-9543895, פקס' 09-9545033. 
סניף נתניה: רח' רמז 13 ("בית רמז") קומה ד', נתניה. טל' 09-8335767, פקס' 09-8341476.
   
לייבסיטי - בניית אתרים